Nexstep, het Nationaal Platform voor Re-use & Decommissioning, is opgericht door EBN en de Nederlandse olie- en gasexploitanten verenigd binnen Element NL met steun van het ministerie van Economische Zaken. Zij zijn vertegenwoordigd in de Algemene Vergadering.

De Algemene Vergadering heeft de bevoegdheid om:

  • de strategie, doelstellingen en statuten van Nexstep vast te stellen;
  • de criteria, soorten en vergoedingen voor het lidmaatschap vast te stellen;
  • te beslissen over het werkplan en de begroting;
  • het financieringsmechanisme vast te stellen;
  • de leden van de Raad van Bestuur te benoemen en te ontslaan.

De samenstelling van het Nationaal Platform kan veranderen met de komst van geassocieerde leden naarmate het energielandschap in Nederland zich ontwikkelt. Geassocieerde leden kunnen rollen vervullen die variëren van commissielid tot bestuurslid.