Nexstep heeft een staf onder leiding van Thijs Starink, algemeen directeur a.i., die wordt ondersteund door een communicatieadviseur en een aantal andere specialisten. EBN, Element NL en de olie- en gasexploitanten zullen waar en wanneer nodig medewerkers op tijdelijke basis naar het Nationaal Platform afvaardigen.