Nexstep heeft een staf onder leiding van Jacqueline Vaessen, algemeen directeur, die wordt ondersteund door een communicatiemanager en een aantal andere specialisten. EBN, NOGEPA en de olie- en gasexploitanten zullen waar en wanneer nodig medewerkers op tijdelijke basis naar het Nationaal Platform afvaardigen.

Jacqueline Vaessen

Algemeen Directeur Nexstep