Een groot deel van zijn werkzaamheden en activiteiten van Nexstep wordt uitgevoerd door de commissies. Elke commissie richt zich op een specifiek gebied. De huidige commissies zijn als volgt:

  • Commissie Hergebruik en Herbestemming (re-use and repurpose committee);
  • Commissie Regelgeving (regulatory committee);
  • Commissie Putten (wells committee),
  • Commissie Faciliteiten (facilities committee);
  • Commissie Pijpleidingen (pipelines committee).

De commissie hergebruik en herbestemming is verbonden met een breed netwerk van belanghebbenden en staat open voor nieuwe en creatieve mogelijkheden voor hergebruik en herbestemming van alle olie- en gasinfrastructuur.

De commissie regelgeving onderhoudt samenwerkingsverbanden met een breed scala van olie- en gasexploitanten en belanghebbenden; het inventariseert standpunten en fungeert als één aanspreekpunt voor de autoriteiten.

De commissies voor putten, faciliteiten en pijplijnen zijn de thuisbasis van de technische expertise binnen deze domeinen; ze richten zich op doelstellingen waarvoor deze technische expertise vereist is. Deze commissies stimuleren en sturen de routekaarten voor samenwerking, gedeelde leerervaring, standaardisatie en innovatie van Nexstep.