Een groot deel van zijn werkzaamheden en activiteiten van Nexstep wordt uitgevoerd door de commissies. Elke commissie richt zich op een specifiek gebied. De huidige commissies zijn als volgt:

De commissie regelgeving onderhoudt contacten met een breed scala van olie- en gasexploitanten en belanghebbenden; het inventariseert standpunten en is het centrale aanspreekpunt voor de autoriteiten.

De commissies voor putten, faciliteiten en pijpleidingen zijn de thuisbasis van de technische expertise binnen deze domeinen. Deze commissies werken aan roadmaps voor samenwerking, het delen van kennis, standaardisatie en innovatie om de doelstellingen van Nexstep te realiseren.

De commissie voor de database houdt zich bezig met het verzamelen van de data over de olie- en gasinfrastructuur voor het jaarlijkse rapport maar de data wordt ook gebruikt ook als benchmark voor de aangesloten leden.

De commissie Shared Learnings organiseert Shared Learnings-sessies en zorgt ervoor dat de geleerde lessen vastgelegd en opgenomen worden in de Shared Learnings-database. Daarnaast werkt deze commissie aan het vergroten van het gebruik van de geleerde lessen bij het ontmantelen van olie- en gasinfrastructuur.