Het toezicht op Nexstep valt onder de verantwoordelijkheid van de Raad van Commissarissen, geleid door zijn voorzitter. De commissarissen worden geleverd door Element NL (3) en EBN (2). Het Ministerie van Economische Zaken heeft een zetel als permanent waarnemer. Twee (2) andere zetels zijn gereserveerd voor geassocieerde leden. De huidige Raad van Commissarissen bestaat uit:
Belangrijke taken van de Raad van Commissarissen zijn het toezicht houden op het werkprogramma en de begroting, het installeren van commissies en het werven en begeleiden van de algemeen directeur.