Het toezicht op Nexstep valt onder de verantwoordelijkheid van de Raad van Commissarissen, geleid door zijn voorzitter. De commissarissen worden geleverd door Element NL (3) en EBN (2). Het Ministerie van Economische Zaken heeft een zetel als permanent waarnemer. Twee (2) andere zetels zijn gereserveerd voor geassocieerde leden. Belangrijke taken van de Raad van Commissarissen zijn het toezicht houden op het werkprogramma en de begroting, het installeren van commissies en het werven en begeleiden van de algemeen directeur.

De huidige Raad van Commissarissen bestaat uit:

Thijs Starink
General Manager Nexstep

Jan Willem van Hoogstraten
Energie Beheer Nederland (EBN)

Lex de Groot
Neptune Energy Netherlands

Nicolien Vrisou van Eck
Energie Beheer Nederland (EBN)

Kees Hansma
Ministerie van Economische zaken en Klimaat (EZK)

Secretaris:
Nelleke van den Bos
Element NL
nelleke.van.den.bos@elementnl.nl