Het toezicht op Nexstep valt onder de verantwoordelijkheid van de Raad van Commissarissen, geleid door zijn voorzitter. De commissarissen worden geleverd door NOGEPA (3) en EBN (2). Het Ministerie van Economische Zaken heeft een zetel als permanent waarnemer. Twee (2) andere zetels zijn gereserveerd voor geassocieerde leden. De huidige Raad van Commissarissen bestaat uit:

Jan Willem van Hoogstraten (voorzitter)

 

 

 

 

Jo Peters

 

 

 

 

Thijs Starink

 

 

 

 

Charles Fernandes

 

 

 

 

Lex de Groot

 

 

 

 

Ruud Cino

 

 

 

 

Sander Vergroesen

 

 

 

 

Belangrijke taken van de Raad van Commissarissen zijn het toezicht houden op het werkprogramma en de begroting, het installeren van commissies en het werven en begeleiden van de algemeen directeur.