Nexstep, het Nationaal Platform voor Re-use & Decommissioning, is opgericht naar aanleiding van aanbevelingen in het Masterplan for Decommissioning & Re-use in november 2016. Dit Masterplan werd opgezet door EBN, Element NL en IRO, respectievelijk vertegenwoordiger van de staat, de olie- en gasbedrijven en de service-industrie.

Met de verwachte daling van de productie van koolwaterstoffen in de toekomst zal een deel van de olie- en gasinfrastructuur beschikbaar komen voor andere toepassingen. De energietransitie biedt een mogelijkheid om vóór de uiteindelijke veilige en efficiënte ontmanteling bestaande elementen te hergebruiken.

Nexstep is een ledenorganisatie die de samenwerking tussen belanghebbenden wil stimuleren en faciliteren. We zullen:

  • een specifieke innovatieagenda ontwikkelen en aansturen;
  • doeltreffende regulering bevorderen;
  • de overdracht van kennis op nationaal en internationaal niveau bevorderen.

Kernleden zijn EBN en de olie- en gasexploitanten, georganiseerd in Element NL, met steun van het Ministerie van Economische Zaken.

Missie

Onze missie is te dienen als een inclusieve en collaboratieve overkoepelende organisatie die dialoog coördineert, faciliteert en zoekt op het gebied van de agenda voor hergebruik en ontmanteling voor de olie- en gas-infrastructuur in Nederland. Wij streven naar nul veiligheidsincidenten en tevens het minimaliseren van de kosten en de mogelijke gevolgen op het milieu.

Strategie

Als het publieke gezicht van hergebruik en ontmanteling van de olie- en gasinfrastructuur in Nederland zullen wij zowel direct belanghebbenden als het grote publiek informeren en bij onze werkzaamheden betrekken. We zullen transparantie over hergebruik en ontmanteling bevorderen, inclusief de omvang daarvan in Nederland. Een specifieke innovatieagenda zal nieuwe uitdagingen vaststellen en technologische ontwikkeling bevorderen waar dat nodig is. Nexstep zal ook de samenwerking tussen de industrie en het delen van ervaringen stimuleren en daarnaast de contacten met internationale partnerorganisaties die betrokken zijn bij hergebruik en ontmanteling onderhouden.