Wij onderzoeken, evalueren en implementeren mogelijkheden op het gebied van hergebruik, herbestemming en recyclen:

  • Hergebruik van materialen en infrastructuur op dezelfde of een andere locatie
  • Herbestemming van putten en velden
  • Recycling van materialen na verwijdering on- of offshore.

Voorbeelden van mogelijke kansen zijn de volgende, waar een deel van innovatief en nieuw is:

  • Het gebruik van de huidige infrastructuur voor het versnellen van de hernieuwbare energie (bespaart geld en tijd) – bijvoorbeeld bij overlap met de wind industrie CO2 opslag of geothermie
  • Het combineren van de doorzet en capaciteit van de huidige faciliteiten en pijpleidingen – bijvoorbeeld voor de transitie van koolwaterstoffen naar waterstof
  • Het verplaatsen van de faciliteiten om deze her te gebruiken voor olie en gasproductie of voor een combinatie met hernieuwbare energie (wederom bespaart dit geld en tijd) – voorbeelden zijn zelf installerende platforms.

De industrie heeft met diverse aspecten van hergebruik al ervaring. Door via Nexstep ervaringen te bundelen, is er de mogelijkheid om echte kansen te evalueren en te faciliteren.