Wij onderzoeken, evalueren en implementeren mogelijkheden op het gebied van hergebruik, herbestemming en recyclen:

  • Hergebruik van materialen en infrastructuur op dezelfde of een andere locatie
  • Herbestemming van putten en velden
  • Recycling van materialen na verwijdering on- of offshore.

Voorbeelden van mogelijke kansen zijn de volgende:

  • Het gebruik van de huidige infrastructuur voor het versnellen van de energietransitie (bespaart geld en tijd) – bijvoorbeeld bij electrificatie van platforms door middel van windenergie, CO2 opslag of geothermie
  • Het verhogen van het gebruik van de capaciteit van de pijpleidingen – bijvoorbeeld door de transitie van koolwaterstoffen naar waterstof en groen gas
  • Het verplaatsen van de topsides om deze her te gebruiken voor olie en gasproductie.

De industrie heeft met diverse aspecten van hergebruik al ervaring. Door via Nexstep ervaringen te delen, is er de mogelijkheid om kansen te evalueren en te faciliteren.