Mogelijkheden verkennen door middel van Nexstep

Er zullen diverse kansen ontstaan voor leden van Nexstep, mogelijk gevoed door de fysieke overlap met van de bestaande infrastructuur met ontwikkelingen op het vlak van hernieuwbare energie. Windenergie, waterstof, geothermie, zonne-energie en biogas kunnen van deze overlap profiteren en vice versa.

Op dit moment zijn er verschillende projecten gaande met hergebruik potentieel:

  • Herbestemming van putten voor geothermie, Middenmeer
  • Permanente opslag van CO2 in het P18-4 veld – een eerste stap in een nieuwe industrie
  • Diepe geothermie (inclusief Green Deal Ultra-Diepe Geothermie)

Wij verwachten ook een toenemende belangstelling voor:

  • De mogelijkheid om offshore platformen in te zetten voor windenergie en daarmee de platformen klaar te maken voor de toekomst
  • Het opslaan en transporteren van waterstof gebruikmakend van de huidige infrastructuur
  • Hergebruik van de bestaande pijpleidingen voor het transport van groen gas, biogas, CO2 of waterstof
  • Het evalueren en bestuderen van de mogelijkheid om offshore infrastructuur in te zetten voor biodiversiteit.

Nexstep zal deze lijst blijven uitbreiden, nieuwe projecten stimuleren en verslag doen van de ontwikkelingen.