Re-use & Decommissioning Rapport 2018

In het eerste jaarlijkse Re-use & Decommissioning rapport geeft Nexstep een overzicht van alle off- en onshore olie- en gasinfrastructuur die in de komende 10 jaar beschikbaar komen. De industrie wil als onderdeel van het normale olie- en gasproces de infrastructuur ontmantelen, maar zij wil ook kijken naar de mogelijkheden die deze infrastructuur biedt in de energietransitie. Daarom bevat dit rapport niet alleen data voor ontmanteling, gebaseerd op input van alle Nederlandse operators en geanalyseerd door EBN en Nexstep, maar ook de verschillende mogelijkheden voor hergebruik. De kansen waar op gefocust wordt zijn: elektrificatie, waterstof, CO₂ opslag en geothermie.

Re-use decommissioning rapport 2018 – Nederlandse versie