Re-use & Decommissioning rapport 2023

Optimalisatie van ontmantelingsactiviteiten, intensieve samenwerking tussen operators en innovatieve projecten; het zesde Re-use & Decommissioning rapport laat zien welke impact Nexstep heeft op onder meer deze terreinen. Mede dankzij de faciliterende rol van Nexstep in de samenwerking en kennisuitwisseling tussen operators, het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) en andere belanghebbenden, is er sinds 2022 sprake van een sterke groei van ontmantelingsactiviteiten. De subtitel van het Nexstep-rapport van dit jaar is dan ook “Stepping up the pace”. Oftewel, het tempo opvoeren.

Om het ontmantelingstempo structureel hoog te houden en voorbereidingen te treffen voor hergebruik van infrastructuur, is heldere regelgeving van belang. Kees Hansma, Directeur Transitie Diepe Ondergrond bij het Ministerie van EZK, belicht in het rapport de huidige wet- en regelgeving en de condities die hierop in de toekomst van invloed kunnen zijn.

Het zetten van een volgende stap gaat gepaard met het volgen van nieuwe ontwikkelingen en het doorpakken op verkregen inzichten. De aandacht voor natuurvriendelijk opruimen is daar een voorbeeld van. Geïnspireerd door het Noordzee Akkoord en uitkomsten van studies van de Wageningen University & Research, sloot Nexstep zich dit jaar samen met Element NL, Natuur & Milieu, Stichting de Noordzee en NWEA aan bij een gezamenlijk project waar Energie Beheer Nederland (EBN) leiding aan geeft. Over deze en andere innovatieve ontwikkelingen leest u meer in het nieuwe rapport.

Re-use & Decommissioning rapport 2023 ENG