Re-use & Decommissioning rapport 2024, ‘Responsible decommissioning’

Nexstep rapporteert elk jaar de voortgang en vooruitzichten van de ontmanteling van infrastructuur voor olie en gas in Nederland. Net als vorig jaar zien we een verhoogd activiteitenniveau van ontmanteling, zowel op land als offshore. In 2023 zijn acht offshore platforms geheel ontmanteld en nog eens drie grotendeels. Naar verwachting ontmantelen de olie- en gasmaatschappijen de komende tien jaar circa 60% van de infrastructuur. In het rapport signaleren we ook kostenstijgingen, tekort aan arbeidskrachten en trage vooruitgang op het gebied van innovatie. Dit zijn uitdagingen voor optimale ontmanteling in de komende jaren.

Om deze trends tegen te gaan, zijn slimme, creatieve en effectieve oplossingen nodig. Voorbeelden hiervan zijn de nieuwe contractstrategie van de NAM voor het opruimen van alle productielocaties op land (inclusief Groningen), en een nieuwe techniek om pijpleidingen op land te verwijderen zoals gebruikt door operator Kistos. Daarnaast kunnen gezamenlijke campagnes en standaardisatie van regelgeving voor de hele Noordzee bijdragen aan het tempo en de kostenvermindering van ontmanteling. Nexstep voert samen met de oliemaatschappijen technische kwalificaties uit om de invoering van nieuwe, betere technieken mogelijk te maken. Eén daarvan is Through Tubing Cementation, een methode om putten te kunnen afsluiten zonder het gebruik van een boortoren.

Ruim 70% van de kosten voor ontmanteling van de olie- en gasinfrastructuur in Nederland komen ten laste van de staatskas. Kostenvermindering is daarom van groot belang. Daarnaast dwingt het intensieve ruimtegebruik in de Noordzee ons om de kwaliteit van het ecosysteem te verbeteren. Natuurvriendelijk ontmantelen kan daaraan bijdragen en dat onderzoeken we. Lees meer over deze en andere ontwikkelingen in ons rapport van 2024: Verantwoordelijk ontmantelen, nu en in de toekomst!

Re-use & Decommissioning rapport 2024 ENG

Factsheet