Terugblik presentatie Nexstep-rapport 2023 “Stepping up the pace”

Nadat zomerstorm Poly in de middag van 5 juli ging liggen, lag de weg vrij voor de presentatie van het jaarlijkse Re-use & Decommissioning report. Thijs Starink, directeur van Nexstep, overhandigde symbolisch het online rapport aan Sybilla Dekker, voorzitter van het Noordzeeoverleg.

De titel van het Nexstep-rapport van dit jaar, “Stepping up the pace”, weerspiegelt de versnelling van de ontmantelingsactiviteiten van 2022 in Nederland. In zijn welkomstwoord lichtte Starink zijn motivatie toe om de versnelling van de ontmanteling door te zetten en deze waar mogelijk natuurvriendelijk en toekomstgericht in te richten: “Sinds 1986 heb ik in de olie- en gasindustrie gewerkt. Ik vind het passend en eervol om nu bij te dragen aan hergebruik en optimale ontmanteling van olie- en gasinfrastructuur. Daarnaast onderzoeken we mogelijkheden voor innovatieve en natuurvriendelijke ontmanteling.”

Belang van samenwerking

Nadat Sybilla Dekker het Nexstep-rapport in ontvangst nam, reflecteerde ze vanuit haar rol als voorzitter van het Noordzeeoverleg op de samenwerking tussen de partijen die bij ontmanteling zijn betrokken. Dekker: “Ik vind het heel belangrijk dat de betrokken partijen, ook zij die kijken naar de effecten op de Noordzee, met elkaar in gesprek gaan. Het is niet vanzelfsprekend dat andersoortige organisaties dit samen oppakken – en toch gebeurt dat nu wel. Hiermee demonstreert Nexstep dat samenwerking heel belangrijk is, ook al heb je verschillende rollen en belangen. En dat je hiermee meer bereikt dan wanneer je afzonderlijk opereert. De verschillende invalshoeken die bij deze rollen horen, zie je terug in het Nexstep-rapport. Als voorzitter van het Noordzeeoverleg ben ik hier zeer verheugd over.”

Panelgesprek

Versnelling van ontmantelingsactiviteiten, natuurvriendelijke ontmanteling en wet- en regelgeving met betrekking tot ontmanteling; deze drie onderwerpen stonden centraal tijdens het panelgesprek dat na de overhandiging van het rapport plaatsvond. Caroline van Dalen, MT-lid Transitie Diepe Ondergrond bij het Ministerie van Economische Zaken en Klimaatbeleid, legde tijdens het gesprek de nadruk op het maatschappelijk belang van efficiënt en effectief opruimen en het doen van onderzoek naar hergebruik van infrastructuur voor onder meer CO₂- en waterstofopslag. Boukje van der Lecq, directeur Vergunningen bij Staatstoezicht op de Mijnen, accentueerde het belang van goede samenwerking tussen de betrokken partijen en van veiligheid voor mens en milieu tijdens het ontmantelingsproces. Arendo Schreurs, directeur van Element NL, riep op tot het creëren van meer helderheid in de toepassing van de huidige wet- en regelgeving. Heleen Vollers, senior projectleider Natuurvriendelijke Energie bij Stichting De Noordzee, sprak uit blij te zijn met de toenemende aandacht voor de conditie van de Noordzee en met de bereidheid van betrokken partijen om de waarde te onderzoeken van ecologische hotspots rondom harde structuren op de zeebodem.

Gedeelde conclusies

De versnelling van ontmantelingsactiviteiten is voor alle betrokken partijen merkbaar. De samenwerking binnen Nexstep leidt daadwerkelijk tot kostenbesparingen en tot verbeterd inzicht in ontmantelingsprocessen. Tegelijkertijd laat de praktijk zien dat (toepassing van) de wet- en regelgeving om meer helderheid en voorspelbaarheid vraagt. Een goede dialoog tussen alle partijen kan helpen bij het ontwerpen van aanvullende afwegingskaders of richtlijnen. Het is een gedeelde wens dat de gezondheid van de natuur en biodiversiteit hierbij factoren van belang zijn.

Stepping up the pace” is het zesde jaarlijkse Re-use & Decommissioning report van Nexstep. De presentatie van het rapport vond plaats bij Campus@Sea in Den Haag. Campus@Sea staat voor samen innoveren voor duurzaam, meervoudig gebruik van de Noordzee.