Lancering “Re-use en Decommissioning Rapport 2018”op donderdag 5 juli

Op donderdag 5 juli in de Glazen Zaal heeft Nexstep haar eerste Re-use en Decommissioning Rapport gepresenteerd. Op basis van data van de verschillende olie- en gasproducenten in Nederland brengt dit rapport in kaart wanneer de infrastructuur en installaties beschikbaar komen voor ontmanteling. Daarnaast wordt ook gekeken naar de mogelijkheid om deze infrastructuur en installaties in te zetten voor de energie transitie. Hierbij wordt gedacht aan vier mogelijkheden: elektrificatie, productie van waterstof, CO₂ opslag en geothermie.

Tijdens het evenement, dat gezamenlijk met de IRO was georganiseerd, gaf Jacqueline Vaessen, General Manager van Nexstep, een toelichting op de belangrijkste conclusies uit het rapport: “Operators verwachten dat ruim de helft van alle putten, platformen en installaties in de komende tien jaar wordt ontmanteld. Nu is het moment om na te denken welke vormen van hergebruik de meeste potentie hebben en welke infrastructuur daarvoor gebruikt kan worden. Want door de versnelde ontmanteling dreigt infrastructuur te verdwijnen die in de toekomst opnieuw ingezet kan worden voor het opslaan en transporteren van duurzame energie.”

Uit de data komt duidelijk naar voren dat er rond 2025 een flinke piek is in de hoeveelheid infrastructuur en installaties die beschikbaar komen voor hergebruik. “Door goede samenwerking willen wij de piek gaan uitvlakken. Het coördineren van deze samenwerking is een van de belangrijkste doelen van Nexstep”. Aldus Vaessen.

Het rapport werd in ontvangst genomen door Meindert Smallenbroek namens het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat. Er volgde ook nog een geanimeerde discussie met Pieter van Oord namens de IRO, Jan Willem van Hoogstraten van EBN, Rene Peters van TNO en Jo Peters van NOGEPA.
Jacqueline Vaessen sloot af met een oproep aan alle aanwezigen om in gesprek te gaan met Nexstep: “Samenwerking is cruciaal.

Klik hier voor het rapport.