Persbericht – Thijs Starink nieuwe directeur Nexstep

PERSBERICHT

Thijs Starink nieuwe directeur Nexstep

Den Haag, 8 november 2022 – Thijs Starink is benoemd tot General Manager van Nexstep, het nationale platform dat zich inzet voor hergebruik en ontmanteling van (niet meer gebruikte) olie- en gasinfrastructuur. Hij vervulde de functie al op interim basis sinds het vertrek van Jacqueline Vaessen in juli van dit jaar. Starink zal twee tot drie dagen per week voor Nexstep werkzaam zijn, daarnaast blijft hij als Senior Advisor E&P Assets actief voor Energie Beheer Nederland (EBN).

Nexstep is een gezamenlijk initiatief van EBN en de Nederlandse olie- en gasindustrie (verenigd in Element NL) en bestaat sinds 2017. Het platform richt zich vooral op een efficiënte en doelmatige ontmanteling van infrastructuur die niet meer wordt gebruikt. Het doel is reductie van (maatschappelijke) kosten door intensieve samenwerking tussen de olie- en gasbedrijven bij ontmanteling. Daarnaast zet Nexstep zich in voor het behoud van infrastructuur die een rol kan spelen in de energietransitie. Hierbij werkt het samen met alle mogelijke betrokken partijen en de overheid.

Menno Snel, voorzitter Element NL en RvC-lid van Nexstep: “Met de benoeming van Thijs hebben we een ervaren E&P manager in huis gehaald met een bewezen track record. Hij kent het klappen van de zweep en heeft een uitstekend netwerk. Voor de fase waarin Nexstep zich bevindt, het van de grond tillen van projecten die ten dienste staan aan de energietransitie of het reduceren van kosten, is hij wat ons betreft de juiste man op de juiste plaats.”

Thijs Starink zelf: “Ik kijk uit naar deze nieuwe rol in een voor mij bekend, maar nog altijd spannend en dynamisch speelveld. Het is een uitdaging om de vele verschillende partijen die een rol spelen of een belang hebben bij de ontmanteling goed te laten samenwerken. Infrastructuur die geschikt is voor hergebruik gaan we klaar zetten voor de energietransitie. Als dit lukt is dat waardevol voor alle betrokkenen en vooral voor de Nederlandse maatschappij. Het is mooi hoe mijn vorige functies bij de offshore aannemer Allseas en bij EBN nu samenkomen. Zo ga ik me enthousiast inzetten om gisteren te verbinden met vandaag en morgen!”

Noot ter toelichting:
Als participant in de olie- en gaswinning voor (meestal) 40% draagt EBN ook 40% van de kosten van het opruimen. De overige 60% van de kosten wordt betaald door de olie- en gasmaatschappijen, die dit vervolgens mogen opvoeren als bedrijfskosten en daardoor minder belasting hoeven te betalen. Zodoende betaalt de NL Staat 73% van de totale opruimkosten, 40% via EBN en de rest via lagere belastingafdrachten. Dat verklaart waarom het reduceren van de opruimkosten een maatschappelijk belang is en waarom daarvoor in 2017 op initiatief van EBN en Element NL het nationale platform Nexstep is opgericht. Daarin zijn naast Element NL en EBN ook het Ministerie van Economische Zaken & Klimaat en de IRO (offshore aannemers) vertegenwoordigd als toehorende leden, zonder stemrecht. _____________________________________________________
Voor meer informatie: Marcel Hoenderdos, 06-35120075