Hackathon Rapport OGA

De exploitatie van nieuwe en nieuwe ideeën uit de toeleveringsketen is een belangrijke factor voor kostenvermindering in zowel de Britse als Nederlandse sectoren van de Noordzee. Om de uitdagingen op dit gebied te identificeren en aan te pakken, werd een hackathon-evenement gehouden om expertkennis en potentiële oplossingen te verzamelen die kunnen bijdragen aan de aanhoudende activiteit in de regio.

Tijdens het evenement werden een aantal nieuwe ideeën gegenereerd in 5 uitdagende gebieden voor operators, met het accent op het oplossen van technische uitdagingen voor de late productie en ontmanteling in de zuidelijke Noordzee.

Het bleek dat er een aantal consistente ideeën waren in veel van de uitdagingsgebieden, waarbij deelnemers erkennen dat er behoefte is aan vroegtijdige betrokkenheid, samenwerking, het delen van ervaringen en gegevens, evenals het implementeren van nieuwe ideeën en werkpatronen binnen en buiten de traditionele olie- en gassector.

Deze zullen nu worden overwogen door de operators die deelnamen. Dit doen ze in samenwerking met OGA, Nexstep en de bredere industrie om de ideeën te ontwikkelen tot leveringsprogramma’s, waaronder werken met de OGTC en TNO (of relevante organisatie) in Nederland.

Leest het UK/Netherlands SNS Hackathon Output Report hier.

Lees het UK/Netherlands SNS Hackathon Output Report Gallery hier.