Het doel van Nexstep is om transparantie te bieden aan de service-industrie en het publiek, over het aantal putten, installaties en pijpleidingen dat niet meer in gebruik is en dat kan worden hergebruikt, herbestemd of ontmanteld. Er wordt een jaarverslag gepubliceerd met het laatste overzicht van het tijdschema voor de ontmantelingsactiviteiten. Dit tijdschema is afhankelijk van vele factoren, zoals prijs en exploitatiekosten.

EBN heeft in 2017 een schatting gemaakt van het aantal offshore locaties en installaties dat ontmantelt moet worden. Het is gebaseerd op een groot aantal aannames betreffende het tijdschema. Klik hier om de inventory te openen.

Het Nationaal Platform stelt exploitanten in staat ontmantelingsprojecten efficiënt te plannen en mogelijk kostenbesparingen te realiseren door gezamenlijke inkoop en contracten. Het zal ook de verdeling van de werklast en capaciteit van de service-industrie faciliteren en daarmee bijdragen aan een levendige service-industrie.