Wereldwijde primeur: zes olie- en gasbedrijven en OCEANEERING Services BV ondertekenen overeenkomst om gezamenlijk putten in de Noordzee te ontmantelen

Vandaag hebben NAM, Neptune Energy, ONE-Dyas, Petrogas E&P, TotalEnergies EP Nederland en Wintershall Noordzee een overeenkomst getekend met OCEANEERING BV voor de ontmanteling van Mud Line Suspension (MLS) putten (putten geboord voor exploratie, maar die nooit in prodcutie genomen zijn) in de Nederlandse Noordzee.Dit is voor het eerst dat er in één campagne putten van zoveel verschillende operators samen verwijderd gaan worden.

Via Nexstep, het Nederlandse Nationaal Platform voor Hergebruik & Ontmanteling, hebben de operators de afgelopen jaren gewerkt aan de voorbereiding van een eerste gezamenlijke campagne. Onderzoek van partijen als de Boston Consulting Group[1] toont aan dat grotere campagnes leiden tot efficiëntere uitvoering, wat leidt tot optimale leermogelijkheden en verbeteringen, evenals kostenbesparingen. Er is een gecombineerde strategie ontwikkeld voor het rigless pluggen en abandonneren  van 24 stand-alone MLS-putten in het Nederlandse deel van de Noordzee met de mogelijkheid dat er meer putten kunnen worden toegevoegd. MLS-putten zijn relatief eenvoudig of gemakkelijker te verwijderen dan putten die zijn aangesloten op een platform waardoor deze putten bij uitstek geschikt zijn voor een eerste campagne. Nu het contract met Oceaneering getekend is, gaat het project de uitvoeringsfase in.

Begin 2022 begint Oceaneering met de voorbereidingen voor het put- en zeebodemonderzoek. De werkzaamheden voor de ontmanteling per schip omvatten onder meer de volgende taken: onderzoek van de put en de zeebodem, verwijdering van beschermende constructies, verwijdering van tijdelijke afsluitdoppen, verwijdering van (op olie gebaseerde) putvloeistoffen, aanbrengen van cementpluggen in casing of annuli, snijden, en terughalen van conductors, en verwijdering van afval.  Oceaneering zal de gezamenlijke campagne uitvoeren in 2022 en 2023. Naar verwaqchtin zal de campagne op 31 december 2023 voltooid zijn.

Javier Falcon, Senior Manager UK/Europe, Oceaneering: “Oceaneering is verheugd het multi-operator-, multi-well- en meerjarige contract voor op schepen gebaseerde plug- en abandonment diensten in de Nederlandse sector van de Noordzee te hebben verkregen. Onze uitgebreide ervaring, bewezen staat van dienst en innovatieve technische oplossingen voor het verlaten van putten en onderzeese verwijderingen waren essentieel om dit contract te kunnen verkrijgen. We zijn streven naar het leveren van een veilig, hoogwaardig geïntegreerd turn-key ontmantelingsproject.

Dit contract betekent een belangrijke mijlpaal in de strategie van Oceaneering voor op schepen gebaseerde plug-and-abandonment oplossingen en onderstreept onze positie als marktleider die ‘best-in-class’-services biedt.”

Jacqueline Vaessen, General Manager Nexstep: “Wij zijn zeer verheugd dat het project nu van start kan gaan en willen onze dankbaarheid betuigen aan al die mensen die zich in de diverse comités hebben ingezet om dit tot een succes te maken. Dit is de eerste keer dat zoveel operators in één campagne samenwerken om putten te verwijderen. De verwachting is dat efficiëntieverbeteringen en een betere benutting van de leercurve tot kostenbesparingen zullen leiden. De belangrijkste eis is natuurlijk dat de ontmanteling op een veilige manier plaatsvindt waarbij de milieubelangen worden geborgd. Nu we deze mijlpaal van succesvol aanbesteden hebben bereikt, kunnen we samen met de operators de mogelijkheden verkennen voor toekomstige gezamenlijke campagnes.”

Het is voor het eerst dat zoveel operators in één campagne samenwerken om putten te verwijderen.

Over Nexstep

Nexstep, het Nationaal Platform voor Re-use & Decommissioning, is in 2017 opgericht door EBN[2] en NOGEPA[3], respectievelijk vertegenwoordiger van de staat en de olie- en gasbedrijven. Nexstep is een overkoepelende organisatie die de dialoog coördineert, faciliteert en zoekt voor het veilig, schoon en efficiënt verwijderen van olie- en gas infrastructuur in Nederland.

Voor meer informatie over de campagne kunt u contact opnemen met Nicole Leclercq via nicole.leclercq@nexstep.nl of via tel: 06-23915637.

 

 

 

[1] A Roadmap for Cutting Decommissioning Costs by 30% (bcg.com)

[2] EBN, Energie Beheer Nederland

[3] NOGEPA, De Nederlandse Olie en Gas Exploratie en Productie Associatie