Terugblik OEUK Offshore Decommissioning Conference

Van 20 tot 22 november nam een Nexstep-delegatie samen met ongeveer 450 andere afgevaardigden deel aan de jaarlijkse ontmantelingsconferentie van Offshore Energies UK (OEUK) in St. Andrews, Schotland. Tijdens deze conferentie deelden de aanwezigen vooruitzichten en uitdagingen van de sector en legden ze contacten met andere deskundigen binnen de ontmantelingsindustrie. Nexstep hield tijdens deze conferentie een presentatie over de succesvolle afsluiting van de Joint Well Campaign (JWC), een samenwerking tussen zes Nederlandse operators om 30 ‘Mud Line Suspended wells’ (MLS-putten) in de Nederlandse Noordzee te ontmantelen.

Het thema van de conferentie was dit jaar ‘delivering decommissioning’: het delen van kansen, successen en lessen om te onderzoeken hoe operators (exploitanten), regelgevers & toezichthouders en de toeleveringsindustrie kunnen samenwerken om effectief te ontmantelen.

Verschillende operators uit het Verenigd Koninkrijk, Nederland en de Verenigde Staten deelden tijdens de conferentie resultaten en geleerde lessen van hun ontmantelingswerkzaamheden. De presentaties lieten een trend zien in de ontmantelingsactiviteiten: de ontmantelingssector voert meer projecten uit en geeft daar meer geld aan uit dan ooit tevoren. Het uitgavenniveau in het komende decennium ligt alleen al in het Verenigd Koninkrijk rond de 2 miljard Britse pond per jaar. Verder deelde Petrogras plannen om een ontmantelingsproject van USD 10 miljard te starten. Dit project zal voor een deel in ondiep water plaatsvinden, vergelijkbaar met de diepte van de Noordzee. Hiermee kan het project waardevolle inzichten opleveren voor Nederlandse operators. De trend van groeiende ontmantelingsactiviteiten en bestede bedragen is ook in Nederland zichtbaar. De Joint Well Campaign en de ontmantelingscampagnes die operators momenteel zelf ontwikkelen dragen bij aan deze groei.

Tijdens de conferentie waren er ook sessies van Britse autoriteiten over regulering en beïnvloeding van ontmantelingsactiviteiten. Daarnaast was er een interactieve sessie over milieuaspecten die een rol spelen bij ontmanteling. Aan deze sessie droegen onder meer vertegenwoordigers van de Schotse vissersfederatie en Greenpeace bij.

Volgens traditie lanceerde OEUK tijdens de conferentie het OEUK Decommissioning Insight-rapport. In dit rapport gaat aandacht uit naar ontwikkelingen op het gebied van ontmanteling in de gehele Noordzee. Ook staan er case studies in van afgeronde ontmantelingsactiviteiten en -campagnes, waaronder de Joint Well Campaign van Nexstep (zie pagina 43). Het rapport sluit af met een overzicht van geplande ontmantelingsactiviteiten ter waarde van meer dan GBP 20 miljard de komende 10 jaar in de wateren rondom het Verenigd Koninkrijk, waaronder de Noordzee.

De komende jaren blijft Nexstep zich inzetten om de samenwerking tussen operators te versterken en de ontmantelingskosten te verlagen. Nexstep doet dit onder meer door het delen van kennis te stimuleren, innovatie te agenderen en aan te sturen op heldere en voorspelbare regelgeving.