Re-use & Decommissioning rapport 2021

Het vierde Re-use & Decommissioning rapport geeft inzicht in de olie- en gasinfrastructuur die de komende tien jaar in Nederland uit productie zal worden genomen en geeft aan wat er tot nu toe ontmanteld is. De titel van het rapport is “On the Road”, met een kleine knipoog naar onze “Road to 30%”, maar hij geeft tevens aan dat we flinke stappen in de juiste richting hebben gezet om de kosten van ontmanteling met 30% te reduceren.

Vorig jaar was de prognose voor 2021 voor activiteiten van hergebruik en ontmanteling van installaties op de Nederlandse Noordzee erg laag. De naar verwachting toenemende activiteiten zoals voorspeld in het rapport van vorig jaar voor 2022, wordt nu echter uitgesteld tot 2023. Als we de geraamde ontmantelingsschema’s van de rapporten van 2018, 2019, 2020 en 2021 vergelijken, zien we over het algemeen dat de geplande ontmanteling elk jaar wordt uitgesteld. Planningen worden ruim van tevoren opgesteld, waardoor de tijdspanne voor uitvoering kan verschuiven. Of deze planning gehaald kan worden hangt af van verschillende factoren, en die factoren kunnen per installatie verschillen.

Voor onshore werd het activiteitenniveau in 2020 gemarkeerd met de start van een grote campagne voor het ontmantelen van putten in verband met het einde van de productie van het Groningenveld in 2022.

In het rapport van dit jaar hebben we onder andere interviews opgenomen met verschillende operators in Nederland, gericht op ontmanteling, op herbestemming en op het belang van gaswinning uit de Noordzee. Voor het eerst hebben we een factsheet toegevoegd met alle belangrijke informatie. Lees de voortgang in ons rapport en de hand-out. Aanvullende informatie over terminologie is te vinden in onze Begrippenlijst met iconen.

 

Re-use & decommissioning rapport 2021 ENG

Re-use-decommissioning-report begrippenlijst

Re-use & decommissioning rapport 2021 NL handout

Factsheet