Primeur: Proef met waterstofproductie op Noordzee

Op de Noordzee komt een proefproject voor de ontwikkeling van waterstof. Hiertoe is een platform geselecteerd van Neptune Energy voor de kust bij Scheveningen (het zogeheten Amstelveld). De planning is om in 2020 een elektrolyser op het platform te plaatsen waarmee waterstof kan worden geproduceerd. De Noordzee heeft een primeur: nergens ter wereld vindt momenteel waterstofproductie op zee plaats.

Voor Nexstep, de vereniging die is opgericht door de industrie (via Nogepa) en de overheid (via EBN) om het hergebruik en de ontmanteling van de olie- en gasinfrastructuur te coördineren, betekent de proef een mijlpaal. Directeur Jacqueline Vaessen: “Dit pilotproject kan een doorbraak betekenen in de offshore waterstofproductie. Ik ben er trots op dat we als Nexstep in dit project in samenwerking met de industrie en TNO de basis hebben gelegd voor de allereerste test van waterstofproductie op zee. We hopen met dit project dan ook een bijdrage te kunnen leveren aan de energietransitie.”

Lex de Groot, managing director van Neptune Energy in Nederland: “Deze pilot laat bij uitstek zien hoe de integratie tussen de diverse energiesystemen vorm krijgt. De Noordzee, waar zowel wind als aardgas beschikbaar is, is de uitgelezen plek waar deze systeemintegratie gerealiseerd kan worden. Wij zijn er dan ook trots op dat ons Neptune Q13a platform voor de kust van Scheveningen hiervoor geselecteerd is. Dit platform was het eerste productieplatform in Nederland dat geheel geëlektrificeerd is. Het draait op groene stroom, wat dit platform uitermate geschikt maakt voor deze pilot.”

René Peters, directeur gastechnologie van TNO: “Het doel van de pilot is om een zogeheten power-to-gas in een offshore olie- en gasplatform te realiseren. De pilot dient niet alleen om ervaring op te bouwen met de productie van waterstof in een offshore-omgeving, maar het zal ook een testcentrum zijn voor innovatieve power-to-gas technologieën en geïntegreerde systemen.”