Overheid kent DEI+ subsidie toe aan PosHYdon, de eerste offshore groene waterstofpilot op een operationeel platform

De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) heeft een Demonstratie Energie- en Klimaatinnovatie (DEI+) subsidie ten bedrage van 3,6 miljoen euro toegekend aan PosHYdon. PosHYdon is de eerste offshore groene waterstofpilot op een operationeel platform ter wereld. Met deze subsidie kan het consortium met de pilot van start gaan. Het overige benodigde deel van het bedrag wordt door de consortiumpartners gefinancierd.

René Peters, Business Director Gas Technologies TNO en initiator van het North Sea Energy Program: “PosHYdon is het ultieme voorbeeld van systeemintegratie op de Noordzee. In veel studies wordt waterstof ‘the missing link’ voor de energietransitie genoemd en wordt er veel over de mogelijkheden gesproken. Maar hier, voor de kust van Scheveningen, gaat het daadwerkelijk plaatsvinden. PosHYdon zal ons veel leren over de te zetten vervolgstappen richting grootschalige groene waterstofproductie op zee. Groene waterstofproductie offshore maakt het ook mogelijk dat grootschalige windparken ver op zee ontwikkeld kunnen worden. Windenergie wordt dan direct omgezet naar groene waterstof en dat wordt vervolgens getransporteerd naar de kust middels bestaande gasinfrastructuur. Daardoor kunnen offshore windprojecten sneller gerealiseerd worden tegen significant lagere kosten voor de maatschappij. Ik ben dan ook erg blij dat we nu daadwerkelijk van start kunnen gaan met PosHYdon.”

Jacqueline Vaessen, Managing Director Nexstep, nationaal platform voor hergebruik en ontmanteling: “Samen met een aantal operators en TNO is dit idee zo’n jaar of twee geleden voortgekomen uit een brainstormsessie van de ‘Re-purpose’ werkgroep binnen Nexstep. Vervolgens hebben we gekeken wat de beste locatie zou zijn en zijn toen op de Q13a-A van Neptune Energy uitgekomen, aangezien dat platform al geheel middels groene stroom geëlektrificeerd is. Vervolgens begon het pionieren en het zoeken naar geschikte consortiumpartners. Deze toekenning is een kroon op het voorbereidende werk. Ik ben dan ook ontzettend trots dat PosHYdon de stap kan maken naar deze belangrijke operationele fase.”

PosHYdon integreert drie energiesystemen op de Noordzee: offshore wind, offshore gas en offshore waterstof en zal plaatsvinden op het Q13a-A platform van Neptune Energy. Dit producerende productieplatform is het eerste volledige geëlektrificeerde platform op de Nederlandse Noordzee en ligt circa 13 kilometer voor de kust van Scheveningen.

Om groene waterstof te kunnen maken, zal zeewater op het platform omgezet worden in gedemineraliseerd water. Dit water wordt vervolgens door middel van elektrolyse omgezet in waterstof. Daarbij wordt stroom van wind gebruikt om deze groene waterstof te produceren. De pilot heeft als doel om ervaring op te doen met het integreren van werkende energiesystemen op zee en het vervaardigen van waterstof in een offshore omgeving. Daarnaast wordt de efficiency getest van een electrolyser met een variabele voeding vanuit offshore wind en wordt kennis opgebouwd in de kosten, van zowel de installatie offshore als van het onderhoud.

De groene waterstof zal worden bijgemengd met het gas en via de bestaande gaspijpleiding richting de kust getransporteerd worden. De 1 MW electrolyser zal maximaal 400 kilo groene waterstof per dag produceren.

Nieuwe consortiumpartners
De volgende partners zijn tot het PosHYdon-consortium toegetreden: Nel Hydrogen, InVesta, Hatenboer, Iv-Offshore & Energy en Emerson Automation Solutions. Eerder traden Nexstep, TNO, Neptune Energy, Gasunie, Noordgastransport, NOGAT, DEME Offshore, TAQA en Eneco toe tot deze groep.

Partners in het Q13a-A platform zijn: Neptune Energy (operator and 50%), EBN B.V. (40%) en TAQA Offshore B.V. (10%).

Animatie video met Nederlandse ondertiteling: https://vimeo.com/423991244

Raadpleeg voor meer informatie: https://poshydon.com/