Offshore re-use & decommissioning inventarisatie – november 2017

NOGEPA en EBN zijn begonnen met de ontwikkeling van een nationale inventarisatie voor alle olie- en gasinfrastructuur. Een eerste gegevensverzameling is voltooid voor de offshore infrastructuur met meer dan 150 platforms, meer dan 3.000 km aan pijpleidingen en meer dan 600 putten. Details van deze offshore verzameling worden in dit (engelstalige) document gepresenteerd. Het eerste publiekelijk beschikbare overzicht van de volledige offshore en onshore infrastructuur en activiteiten is gepland voor medio 2018.

Nexstep Inventory – published november 2017