Nexstep presenteert tijdens SWIPA-conferentie (13-14 maart) in Trondheim

Op 13 en 14 maart 2024 deelt Nexstep tijdens de SWIPA-conferentie in Trondheim op uitnodiging van de organisatie haar kennis over de recent afgeronde ‘Joint Well Campaign’ (JWC). Daarnaast belicht Nexstep tijdens deze conferentie het kwalificatieproces voor het gebruik van ‘Through Tubing Cementation’ (TTC). In het buitenland wordt deze technologie veel toegepast voor het ontmantelen van boorputten. Het voordeel van deze methode is dat er geen boortoren bij nodig is.

TTC
Nexstep stimuleert het delen van kennis, stuurt aan op effectieve en efficiënte regelgeving en implementeert innovatieve technieken. Zo werkt Nexstep aan een rapport om de TTC-technologie volgens de geldende industrienorm te kwalificeren. Tijdens de conferentie licht Nexstep de aanpak voor de kwalificatie toe en presenteert zij de resultaten van testen in putten.

JWC
Wereldwijd nemen de ontmantelingsactiviteiten toe. Samenwerking vergroot de effectiviteit en efficiëntie. De positieve resultaten van de JWC die Nexstep eind 2023 afrondde, onderstrepen het belang van samenwerking. Wereldwijd is dit de eerste campagne waarbij operators op deze schaal samenwerkten bij de ontmanteling van putten. Tijdens de conferentie licht Nexstep de procedures, toegepaste technieken, geleerde lessen en resultaten van de JWC toe.

Over SWIPA
SWIPA (Subsurface Well Integrity Plugging and Abandonment) is een centrum voor op onderzoek gebaseerde innovatie, aangesteld door de Noorse Onderzoeksraad. SWIPA richt zich op het verkrijgen van wetenschappelijk inzicht in permanente ontmanteling van putten en het agenderen van innovatieve ontwerpmethodologieën.

Zie voor het conferentieprogramma de website van SWIPA.