Nederlandse staat en industrie nemen gezamenlijk het initiatief voor het coördineren van hergebruik en ontmanteling van de olie- en gasinfrastructuur in Nederland

Amsterdam, 10 oktober 2017 – Energie Beheer Nederland (EBN), als vertegenwoordiger van het Ministerie van Economische Zaken, en NOGEPA, de brancheorganisatie voor de nationale olie- en gasindustrie, hebben op dinsdag 10 oktober tijdens de Offshore Energy Exhibition & Conference officieel Nexstep, Nationaal Platform voor Hergebruik & Ontmanteling, gelanceerd.

Naarmate olie- en gasvelden het einde van hun levensduur naderen, zal de bijbehorende infrastructuur beschikbaar komen voor andere toepassingen. De energietransitie biedt de mogelijkheid om bestaande elementen te hergebruiken als aanvulling op hernieuwbare investeringen, alvorens ze uiteindelijk veilig en efficiënt te ontmantelen.

Nexstep heeft de ambitie om deze ontwikkeling vorm te geven. De missie is om als een inclusieve en op samenwerking gerichte koepelorganisatie te dienen, die de dialoog over de hergebruik- en ontmantelingsagenda voor de olie- en gasinfrastructuur in Nederland coördineert en faciliteert.

Bij de lancering gaven Jan Willem van Hoogstraten, CEO van EBN en Jo Peters,
Secretaris-generaal van NOGEPA, inzicht in de achtergrond van het project en de behoefte aan een nieuwe organisatie.

Jan Willem van Hoogstraten: “In november 2016 werd het plan voor een landelijk platform gepresenteerd in het Masterplan Ontmanteling & Hergebruik. Hierin beschreven we hoe een gestructureerde en gezamenlijke aanpak eruit zou kunnen zien. Begin 2017 werd besloten om dit plan in praktijk te brengen. Nexstep is vandaag het concrete resultaat daarvan .”
Jo Peters: “In de komende twee decennia valt een enorme toename van ontmantelingsactiviteiten te verwachten. Wij geloven dat Nexstep – als een doelgericht platform met meerdere stakeholders – ons in staat stelt om kansen voor hergebruik optimaal vast te stellen en te benutten, en bij de ontmantelingsactiviteiten synergie te realiseren.”


Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:

Yvonne Hoddenbach

Communications Manager a.i. Nexstep, National Platform for Re-use & Decommissioning

E-mail: yvonne.hoddenbach@nexstep.nl

Mobiel : +31 (0)6 25 27 34 02