Jacqueline Vaessen vertrekt bij Nexstep

Den Haag, 17 februari 2022. – Jacqueline Vaessen vertrekt in juli van dit jaar bij Nexstep, het platform voor ontmanteling en hergebruik van olie- en gasinfrastructuur. Sinds de oprichting van Nexstep in 2018 vervulde ze de rol van general manager. De komende periode wordt gezocht naar een opvolger voor Vaessen die haar functie als boegbeeld van de Topsector Chemie blijft invullen.

“In de vierenhalf jaar dat Jacqueline Vaessen aan Nexstep verbonden is geweest, zijn er grote stappen gezet,” zegt Jan Willem van Hoogstraten, voorzitter van de supervisory board van Nexstep: “Jacqueline heeft de afgelopen jaren een bijzondere prestatie neergezet. Nexstep is opgericht om een efficiënte en effectieve ontmanteling en hergebruik te realiseren om zodoende een aanzienlijke kostenbesparing tot stand te brengen. Jacqueline is in staat geweest om alle verschillende partijen bij elkaar aan tafel te brengen en in projecten te laten samenwerken. Je zou kunnen zeggen dat Jacqueline Nexstep de afgelopen jaren echt op de kaart heeft gezet. Een goed voorbeeld hiervan is de eerste gezamenlijke ontmantelingscampagne van exploratieputten waarbij zes operators zijn betrokken. Echt een uniek project waarbij Jacqueline als een aanjager heeft gefungeerd.”

Jacqueline Vaessen: “Ik heb de afgelopen jaren echt als een enorme uitdaging gezien. Het pionierswerk dat nodig was in de beginfase van Nexstep past goed bij me. De organisatie staat en de projecten zijn goed voorbereid, waarmee voor mijn gevoel Nexstep in een andere, nieuwe fase komt. Dat biedt perspectief voor een nieuwe directeur die met een frisse blik naar de vraagstukken kijkt.”

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Nicole Leclercq via nicole.leclercq@nexstep.nl of via tel: 06-23915637.