Jacqueline Vaessen nieuw boegbeeld van Topsector Chemie

 copyright Hannah van der Blij

Jacqueline Vaessen is met ingang van 1 september 2021 door staatssecretaris Keijzer (EZK) benoemd tot boegbeeld van Topsector Chemie. Zij is de opvolger van Emmo Meijer. Vaessen is tevens general manager van Nexstep, nationaal platform voor hergebruik en ontmanteling van olie- en gasinfrastructuur. Beide functies zal ze combineren.

Passie voor de energietransitie

Jacqueline Vaessen heeft chemische technologie gestudeerd en begon haar werkzame leven als technoloog bij Shell in Moerdijk. In 1996 stapte zij over naar Syntens, het toenmalige innovatie instrument van Economische Zaken. In 2004 startte zij haar eigen bedrijf en was jarenlang actief in promotie van techniek en verbeteringen in het MBO onderwijs en was een aantal jaren verbonden aan een ingenieursbureau dat zich richtte op de verduurzaming van de industrie. In 2015 werd zij lid van Provinciale Staten in Utrecht als woordvoerder energie en economie. In 2018 startte zij in haar huidige functie als general manager van Nexstep. Binnen Nexstep nam zij samen met TNO het initiatief voor de eerste offshore waterstof productie op een bestaand platform. Ook bereidde ze met haar team een eerste tender voor waarin zes operators gezamenlijk putten zullen gaan ontmantelen, een wereldwijde primeur. Haar achtergrond, kennis en ervaring binnen de olie- en gasindustrie maakt haar inzet en ervaring zeer waardevol voor een gezonde toekomst van deze topsector.

Jacqueline Vaessen kijkt er enorm naar uit om als boegbeeld van Topsector Chemie aan de slag te gaan: “Het voelt een beetje als thuiskomen in de sector waar ik ooit mijn werkzame leven begon. Er liggen heel veel uitdagingen en kansen voor de sector, zoals verduurzaming van de sector, de energietransitie en circulariteit. Ik kijk er naar uit om dat samen met het topteam op te gaan pakken. ”

Naast haar rol als boegbeeld voor de sector chemie, blijft Jacqueline Vaessen ook actief als general manager van Nexstep. Veel uitdagingen waar de chemie voor staat, ziet zij ook in haar huidige werkveld.

Jan Willem van Hoogstraten, CEO EBN en voorzitter RvC Nexstep: “Wij zijn trots op Jacqueline dat zij deze mooie rol mag gaan vervullen en dat zij de kennis en ervaring die ze bij Nexstep heeft opgedaan nu ook voor de chemie kan gaan inzetten. Jacqueline zal haar rol bij Nexstep blijven vervullen, zodat ze de projecten die ze in de afgelopen jaren heeft geïnitieerd nog een stap verder kan brengen. Wij denken dat beide functies elkaar goed kunnen versterken.”

Samenwerking als basis

Scheidend boegbeeld Emmo Meijer heeft zich met buitengewoon veel inzet hard gemaakt voor een Topsector die prioriteit geeft aan verduurzaming van de chemische bedrijvigheid. Dit resulteerde in onder meer nationale platforms voor duurzame materialen, recycling van plastics, elektrochemische conversie en de circulaire economie. Succesvolle groeifondsvoorstellen in een cross-sectorale samenwerking bouwen hierop voort. Op EU-niveau zal hij zich met een aantal van deze thema’s blijven bezighouden.

Chemie

Topsector Chemie is één van de tien Topsectoren waarmee het Nederlandse bedrijfsleven en kennisinstellingen wereldwijd bijdragen aan het verzilveren van de economische kansen van maatschappelijke uitdagingen.

De chemie richt zich op 5 van de 7 uitdagingen: gezondheid, voeding, energie, transport en klimaat & grondstoffen. Omdat de meeste uitdagingen meerdere disciplines bestrijken, ziet de topsector veel mogelijkheden om samen te werken met de andere topsectoren. Denk hierbij aan de ontwikkeling van duurzame producten, hernieuwbare grondstoffen, schone productiemethoden en slimme materialen.

In de categorieën basischemie, voedingsingrediënten, coatings en high performance-materialen hoort Nederland tot de top. Ook de chemische industrie heeft te maken met het probleem dat grondstoffen opraken of niet eenvoudig beschikbaar zijn. Maar dit biedt ook mogelijkheden. De chemische sector wil de komende decennia een leidende rol nemen in de overgang naar de groene chemie. Dit betekent duurzame en milieuvriendelijke grondstoffen gebruiken.

De Topsector Chemie stimuleert en faciliteert publiek-private samenwerking tussen bedrijfsleven en kennisinstellingen om invulling en uitvoering te geven aan de plannen uit de hoofdlijnen.

Voor vragen kunt u contact opnemen met Nicole Leclercq via nicole.leclercq@nexstep.nl.