Bijdrage Nexstep aan bijlage FD

Bij de uitgave van het FD op 30 september heeft Nexstep een bijdrage geleverd aan de Chemie, Petrochemie & Offshore Analyse bijlage. In deze bijlage staat op pagina 8 het verhaal over onze ‘Road to 30%’. Verder staat op pagina 16 een kort interview met Jacqueline Vaessen over o.a. het hergebruik van offshore platforms en de mogelijkheid van waterstofproductie.

De bijlage is hier terug te lezen.